בשתי דרכים הלס

בדרכים נוספות? משימה זו אינה רק שﬠשוי) מדיני של חוקרים. היא
הכרח גמור בכל מהדורה של המקרא הנסמכת כנל כתר ארם צובה.
שהרי אייּאכישר להוציא מהדורה שלתנייך ולהותיר כה דפים חלקים
ﬠד שיימצא החסד!

בשתי דרכים הלס משרחו־י נוסח הכתר. האחת מסתמכת יול הכתר
ﬠצמו, ומנסה ללמוד מן החלקים הקיימים יול החלקים החסרים.
לחנמה: במהחרת “הכתר” היוצאת לאור באוניברסיטת בראילן
)כהן, תשנ’ב(, ,נודד המהזייר ביחר מחקז־ק מהי דדכו של הכתר
בכמה יוניינים הקשורים לסימון הטינמים רהניניות )המתגים(,
ולאור זאת הוא מציינ דרך לשחזור המקומות שאינם נמצאים
בידינו. דוגמה שנייה: הינדית המסורה הנחלה דרכן לקכוינ כלל
התקף במקרא כולו. הינדית המסורה של הכתר הﬠדסקות בנושא
הכתיב, למשל, מתייחסות לכתיבן של מילים רבות במקרא, ובהן נם
מילים שהיו בחלקי הכתר החסרים לנו כיום.

הח־ך השנייה היא חיפוש כתבי יד אחרים הקרובים בשיסתם אל
הכרנו. בדוז כלל אלו כתבי יד מן המאה הינשירית והמאה האחת
יושרה, שנבדקו ונמצאו קרובים לשיטת הכתר בתחומים שונים:
כתיב, ניקוד וטינמים.

לתוצאה נתווביינת רצון של נוסח הקחב לכתר ניתן להגיינ בשילוב
נכון של כל הגורמים שתיארנו: ינדויות יול הכתר, לימוד מן החלקים
ששרדו יול החלקים החסרים והשוואה לכתבי יד אחרים הקרובים
לכתר. מומחי המסורה בני חרס חלוקים לינתים בפרסים ובפרטי
פרטים מהי הדרך הראויה ללכת בה. אולםהסל מחיים כי כתר ארם
צובה הוא המחיק ביותר מבין כרובי היד של ביולי המסורה, פרי
ינמלו של מסרו מומחה, דייקן ושקדז, וכי ראוי להינמיח ביסוד
מהחחת מקרא המחיקות ינו’ פי המסורה.

Comments Off on בשתי דרכים הלס