המבחן הפנימי

: מידת הדיוק של מסרו הכתר

המבחן הפנימי הוא מברון היוקיבות של כתב היד ינצבוו. לינתים יש
גירסאות בכתב היד שאפשר לקסי) בסבירות גבוהה שאינן אלא
סינית, כגון השמסת סימני ניקוד וטﬠמים, וכנון צירופי טוּנמים
שאינם אפשריים יגל פי חוקי הסכומים ונוצרו ביוקבות רישול
בהינתקה. חשיבות מרובה נוחות פה להינרות המסורה. ניתן לבדוק
אם הינדית המסורה כתובות כהלכה, ואם נוסח המקרא בכתב היד
מתאים לתוכן היורדת המסורה הכתובות בו. לחנמה, אם הכורת
מסורה כלשהי מפרטת את הפסוקים שבהם צריכה מילה כלשהי
להיכתב בכתיב מלא, ובכתב היד ﬠצמו המילה נכתבת בכתיב חסר
בחלק מאותם פסוקים, אות הוא כי מסרו כתב היד לא ביצי) את
מלאכתו בשלמוונ, ולא סרח לברר את נוסח הכורת המסורה
ולהתאים את הכתיב בכל מקום למה שינולה ממנה.

יתר כול כן: מחקר השוואתי של היורדת המסורה בכתבי היד השונים
הוגלה כי בחז כלל הכבדות המסורה בכתבי היד השונים מתאימות
זו לזו ומכוזנות אל נוסח אחד של המקרא. מידת הדיוק של כל אחד
מכתבי היד צריכה אפוא להיבחן לא רק ביחס להוורות המסורה
המצויות בו, אלא ביחס לכלל הינחת המסורה הבאות בכתבי היד
הוותיקים.

כדי לקברי) מסקנה כוללת כנל טיבו של כתביו נדרשות מאות ואלפי
בדיקות מן הסוג שתואר פה בקװים כלליים. אביא פה מדבריהם של
שני חוקרים מובהקים, שבדקו את הכתר בקפדנות והשװ אותו
לכתבי יד אחרים הקחבים לו ולהיורות המסח-ה הבאות בהם.

Comments Off on המבחן הפנימי