נוסח המקרא

ספרו של הרב מרדכי ברויאר, מתעד את השיקולים שהביאו להכרעת הכתיב בכל מילה במקרא, במהדורת התנ”ך של כתר ירושלים תנ”ך האוניברסיטה העיברית בירושלים.nusah-headnusah-bereshitmmmmm