עיצוב הגופן

אות דפוס חדשה – כתר ירושלים – עוצבה במיוחד לתנ”ך זה על ידי צבי נרקיס. האות מושפעת בסגנונה מהאות המקורית של תנ”ך כתר ארם צובא. מחשבה רבה הושקעה ביצירת אות בהירה ונוחה לקריאה.fonts-keterfonts-nahum