Monthly Archives: September 2002

כתר ארם צובא

כתר ארם צובא הינו כתב היד הקדום והמפורסם ביותר של הנת”ך, נכתב בטבריה בשנת 920 לספירה והפך לטקסט המקראי המוסמך ביותר של התרבות היהודית. המפורסם מבין מורי ההלכה שהתבסס עליו היה הרמב”ם בקביעת הלכות כתיבת ספר תורה (משנה תורה). לאחר השלמתו הופקד הכתר בירושלים. בשלהי המאה ה-11 נשדד, הועבר למצרים ונפדה ע”י הקהילה היהודית של […]