Category Archives: Uncategorized

עיצוב הגופן

אות דפוס חדשה – כתר ירושלים – עוצבה במיוחד לתנ”ך זה על ידי צבי נרקיס. האות מושפעת בסגנונה מהאות המקורית של תנ”ך כתר ארם צובא. מחשבה רבה הושקעה ביצירת אות בהירה ונוחה לקריאה.

שלושה טורים

נחום בן-צבי היוזם של ההוצאה לאור של כתר ירושלים, קיבל על עצמו לההדיר את הנוסח המדויק של הכתר ולהתקינו לדפוס במבנה גראפי של שלושה טורים. בכך נשמרה המתכונת שבה נכתבו רבים מן החשובים שבכתבי היד היהודיים. כתר ירושלים הוא הראשון שחזר למבנה זה מאז המצאת הדפוס. דבר זה התאפשר הודות לשימוש בתוכנת מחשב.

השירות

השירות וסיפרי אמ”ת בכתר ירושלים השירות המופיעות בתורה ונביאים הודפסו בצורתן המסורתית. ספרי אמ”ת (איוב משלי תהילים) הובאו בצורה שונה, כל פסוק בספרים אלו מופיע בשורה אחת ומחולק לשתי צלעות (לפי מקצבן השירי) דבר המקל על הקריאה במקצב הנכון גם למי שאינו בקיא בטעמי המקרא. צורה זו של עימוד חייבה עיצוב שונה מכל שאר התנ”ך.

האוניברסיטה

כתר ירושלים הוא תנ”ך חדש מתוקן ומדוייק, שיצא לאור באביב התשס”א 2001 והוא מחווה ל”כתר ארם צובא”. התנ”ך מבוסס על המחקר העדכני בטקסט המקראי ועל הנוסח האחרון של הרב ברויאר, חתן פרס ישראל בחקר המקרא לשנת התשנ”ט. כתר ירושלים הוכר כתנ”ך הרשמי של האוניברסיטה העברית בירושלים והכנסת. מאז הופעתו הוא משמש כתנ”ך עליו נשבעים אמונים […]

כתר ארם צובא

כתר ארם צובא הינו כתב היד הקדום והמפורסם ביותר של הנת”ך, נכתב בטבריה בשנת 920 לספירה והפך לטקסט המקראי המוסמך ביותר של התרבות היהודית. המפורסם מבין מורי ההלכה שהתבסס עליו היה הרמב”ם בקביעת הלכות כתיבת ספר תורה (משנה תורה). לאחר השלמתו הופקד הכתר בירושלים. בשלהי המאה ה-11 נשדד, הועבר למצרים ונפדה ע”י הקהילה היהודית של […]

כתר ירושלים

כתר ירושלים הוא תנ”ך חדש מתוקן ומדויק, המתבסס על “כתר ארם צובה” שהינו הטקסט המקראי המדויק ביותר, אשר עליו התבסס הרמב”ם בקביעת הלכות כתיבת ספר תורה (משנה תורה). כתר ירושלים – מבוסס על המחקר העדכני בטקסט המקראי של הרב ברויאר חתן פרס ישראל בחקר המקרא והוכר כתנ”ך הרשמי של האוניברסיטה העברית בירושלים וכנסת ישראל. נחום […]