עיצוב הגופן

אות דפוס חדשה – כתר ירושלים – עוצבה במיוחד לתנ”ך זה על ידי צבי נרקיס. האות מושפעת בסגנונה מהאות המקורית של תנ”ך כתר ארם צובא. מחשבה רבה הושקעה ביצירת אות בהירה ונוחה לקריאה.fonts-keterfonts-nahum

שלושה טורים

נחום בן-צבי היוזם של ההוצאה לאור של כתר ירושלים, קיבל על עצמו לההדיר את הנוסח המדויק של הכתר ולהתקינו לדפוס במבנה גראפי של שלושה טורים. בכך נשמרה המתכונת שבה נכתבו רבים מן החשובים שבכתבי היד היהודיים. כתר ירושלים הוא הראשון שחזר למבנה זה מאז המצאת הדפוס. דבר זה התאפשר הודות לשימוש בתוכנת מחשב.three

השירות

השירות וסיפרי אמ”ת בכתר ירושלים
השירות המופיעות בתורה ונביאים הודפסו בצורתן המסורתית.
ספרי אמ”ת (איוב משלי תהילים) הובאו בצורה שונה, כל פסוק בספרים אלו מופיע בשורה אחת ומחולק לשתי צלעות (לפי מקצבן השירי) דבר המקל על הקריאה במקצב הנכון גם למי שאינו בקיא בטעמי המקרא.
צורה זו של עימוד חייבה עיצוב שונה מכל שאר התנ”ך.shirot

האוניברסיטה

כתר ירושלים הוא תנ”ך חדש מתוקן ומדוייק, שיצא לאור באביב התשס”א 2001 והוא מחווה ל”כתר ארם צובא”. התנ”ך מבוסס על המחקר העדכני בטקסט המקראי ועל הנוסח האחרון של הרב ברויאר, חתן פרס ישראל בחקר המקרא לשנת התשנ”ט. כתר ירושלים הוכר כתנ”ך הרשמי של האוניברסיטה העברית בירושלים והכנסת. מאז הופעתו הוא משמש כתנ”ך עליו נשבעים אמונים נשיאי מדינת ישראל. bereshit-1

כתר ארם צובא

כתר ארם צובא הינו כתב היד הקדום והמפורסם ביותר של הנת”ך, נכתב בטבריה בשנת 920 לספירה והפך לטקסט המקראי המוסמך ביותר של התרבות היהודית. המפורסם מבין מורי ההלכה שהתבסס עליו היה הרמב”ם בקביעת הלכות כתיבת ספר תורה (משנה תורה).
לאחר השלמתו הופקד הכתר בירושלים.
בשלהי המאה ה-11 נשדד, הועבר למצרים ונפדה ע”י הקהילה היהודית של קהיר. בסוף המאה ה-14 הועבר הכתר לחלב שבסוריה (היא ארם צובא המקראית), ומכאן כינויו. הוא נשמר ע”י הקהילה עד פרעות דצמבר 1947 במהלכן נפרץ ונשרף בית הכנסת הישן בו אוחסן. הכתר עצמו נעלם.
בשנת 1958 הוברח הכתר לישראל ונמסר לידי נשיא המדינה דאז – מר יצחק בן-צבי. עם הגעתו התברר שחלקים ממנו אבדו.
הכתר הועבר למשמורת למכון בן-צבי ולאוניברסיטה העברית בירושלים. זמן מה לאחר הגעתו החל הרב ברויאר בעבודתו המונומנטלית בשחזור החלקים שאבדו. מחקרו התבסס על כתבי יד עתיקים ונודעים.zova

כתר ירושלים

keter_center_home_page_03כתר ירושלים הוא תנ”ך חדש מתוקן ומדויק, המתבסס על “כתר ארם צובה” שהינו הטקסט המקראי המדויק ביותר, אשר עליו התבסס הרמב”ם בקביעת הלכות כתיבת ספר תורה (משנה תורה).
כתר ירושלים – מבוסס על המחקר העדכני בטקסט המקראי של הרב ברויאר חתן פרס ישראל בחקר המקרא והוכר כתנ”ך הרשמי של האוניברסיטה העברית בירושלים וכנסת ישראל.
נחום בן-צבי היוזם של ההוצאה לאור של כתר ירושלים, קיבל על עצמו לההדיר את הנוסח את הנוסח המדויק של הכתר ולהתקינו לדפוס במבנה הגארפי של שלושה טורים; כתר ירושלים הוא התנ”ך הראשון שחזר למבנה זה מאז המצאת הדפוס. תשומת לב מיוחדת הוקדשה לשירות שבתנ”ך שעומדו בצורתן המסורתית ולספרי אמ”ת שעומדו כספרי שירה, לתנ”ך אף עוצבה אות דפוס חדשה – כתר ירושלים – על ידי צבי נרקיס.
עם השלמת המהדורות השונות של כתר ירושלים הוצא לאור ספר “הארות” בעריכתו של ד”ר מרדכי גלצר, בספר מאמרים שעוסקים בחשיבותו של כתר ארם צובא והתייחסות כתר ירושלים אליו (כל המאמרים מודפסים בספר גם בתרגום אנגלי מלא).
לשימושם של חוקרי הטקסט המקראי יצא לאור בהוצאת נ.בן-צבי בע”מ הספר “נוסח המקרא לפי כתר ירושלים” הכולל את ההחלטות וההסברים בהתקנת מהדורה זו של תנ”ך.
האמצעים הכספיים להפקה מורכבת זו סופקו בנדיבותה של קרן משפחת קרגר מבאזל שוייץ.